Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin i Polityka prywatności
INFORMACJE
Gate s.c.
Amelin 20
97-500 Radomsko
NIP: 772-233-16-03

E-mail:
sklep@gatesc.pl

Telefon:
607776122
508144462

Godziny działania sklepu:
od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU
w godzinach 9.00 - 16.00

Płatności: 

- przelew tradycyjny
- pobranie
- odbiór osobisty
Promocje
Bestsellery

Regulamin i Polityka prywatności

 

alt

1. Internetowy sklep https://www.e-gate.com.pl/ służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

4. Wszystkie ceny w https://www.e-gate.com.pl/ wyrażone są w polskich złotych .

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://www.e-gate.com.pl/, wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzeni złożenia zamówienia.

7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.

8. Otrzymanie przez https://www.e-gate.com.pl/ każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez Sprzedającego.

9. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

10. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.

11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

12. Zdjęcia prezentowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

13. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

14. Klienci https://www.e-gate.com.pl/ biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.

15. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

16. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT. 


§1 Nazwy rejestru i organu prowadzącego.


Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.e-gate.com.pl jest GATE s.c.
wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. “


Adres biura handlowego:
GATE s.c.
Amelin 20
97-500 Radomsko

Tel.: (+48) 508 144 462 oraz (+48) 607 776 122
E-mail: gate@gatesc.pl

nr NIP 772-233-16-03,
nr Regon 100417777.

 

§2 Definicje
 

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Reklamacje

 • Tel: (+48) 607 776 122 

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://www.e-gate.com.pl/zasady-wysylki-pm-16.html zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe 

 • GATE s.c.
  Amelin 20
  97-500 Radomsko
  Telefony do Biura Obsługi Klienta czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 (dni robocze). 
  Tel.: (+48) 508 144 462 oraz (+48) 607 776 122
  E-mail: gate@gatesc.pl
 

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.e-gate.com.pl/zasady-wysylki-pm-16.html 

6. Dowód zakupu – faktura VAT, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny -  ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

17. Prawo konsumenckie -  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy  nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.e-gate.com.pl/ , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający 

 • GATE s.c.
  Amelin 20
  97-500 Radomsko

 

 

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada  - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna -  niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§3 Informacja o akceptowanych metodach płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta
płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING

Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 

1. ) Gotówka za pobraniem  

W tym wypadku pieniądze odbiera kurier dostarczający towar do Państwa. Koszt pobrania wliczony jest w cenę przesyłki. Wartość pobrania nie może przekraczać 10 000 zł, płatność większych zamówień musi być realizowana przez przelewy bankowe (lub częściowo przez przedpłatę przelewem, częściowo przez pobranie). Jeżeli to możliwe, towar o wartości powyżej limitu pobrania może być rozdzielony na dwie osobne przesyłki i wysłany na dwa razy, w odstępie jednego dnia.

 

2.) Gotówka  

Zamówienie płatne gotówką w momencie odbioru zamówionego towaru w naszym biurze handlowym.

 

3.) Przedpłata na konto bankowe  

Wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. Na życzenie wystawiamy faktury proforma. Czas wpłynięcia pieniędzy na nasze konto to zazwyczaj 24 godziny od zlecenia przelewu licząc tylko dni robocze chyba, że przelew wykonany jest z banku w którym mamy konto, wtedy pieniądze są u nas w ciągu 20-30 minut.

 

Numer naszego konta bankowego:

 

KONTO BANKOWE:

 alt
ING Bank Śląski S.A.
97 1050 1937 1000 0023 2343 4791

 

  

§4 Cena wysyłki
 

1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub transportu własnego.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.

3. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.

4. W przypadku zamówień niektórych produktów których rozmiary przekraczają normy paczek kurierskich, koszt transportu może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany po weryfikacji zlecenia przez obsługę sklepu.

5. Koszty Transportu poszczególnych produktów zostały szczegółowo opisane pod adresem : http://www.e-gate.com.pl/zasady-wysylki-pm-16.html 
 

§5 Warunki dostawy
 

1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w zakładce „Transport”. Przy zamówieniach towaru różnego rodzaju pod uwagę będzie brany najdłuższy czas oczekiwania. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy.

2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy producenta lub firmy kurierskiej.

3. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, lub przekazu pocztowego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości. 

5. W przypadku sprowadzenia produktów na specjalne zamówienie kupującego, kupujący zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia, a pozostałą kwotę przed wysyłką towaru.

6. Podczas odbioru przesyłki - Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem ilościowym, oraz wystąpienia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W razie ich wystąpienia, należy spisać protokół szkody z kierowcą i przesłać go wraz ze zdjęciami niezwłocznie na nasz adres mailowy.

7. W przypadku dostawy towaru na palecie kurier nie wnosi towaru do lokalu. §6 Koszty oraz szczegóły dostawy

ceny wysyłek na terenie Polski brutto.

RODZAJ PRZESYŁKI
KOSZT
 
 
kurier
25,00 zł
kurier dłużyca do 2,5mb
70,00 zł
kurier dłużyca do 3mb
90,00 zł
kurier dłużyca do 4mb
120,00 zł
kurier dłużyca do 6mb
270,00 zł
kurier paleta
150,00 zł
kurier dłużyca do 4mb + paleta
270,00 zł
kurier dłużyca do 6mb + paleta
420,00 zł


- Wybór płatności za pobraniem wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 5 PLN brutto. Pobranie obowiązuje tylko w przypadku przesyłki kurierskiej(paczki). Jeżeli złożyli Państwo zamówienie na więcej niż jeden towar opłata za pobranie naliczana jest jednorazowo do całego zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych.Przesyłka kurierska

Przesyłki są wysyłane do Państwa za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez GATE s.c. Zasadą jest doręczenie przesyłki przez kuriera następnego dnia roboczego. Jednak w przypadku wysłania paczek przekraczających 30kg lub do miejscowości poniżej 50 000 mieszkańców przesyłka może być dostarczona do dwóch dni roboczych.     O wysłaniu towaru zostaniecie Państwo poinformowani mailem zmieniającym status zlecenia wysyłki na ‚Wysłano zlecenie’. GATE s.c. do wszystkich swoich zleceń oferuje usługą dodatwkową, poinformuj odbiorcę przed doręczeniem tak by kurier wpasował się z doręczenie dla najlepiej Państwu odpowiadających godzin. Wszystkie nowe zlecenia do godziny 10.00 są wysyłane tego samego dnia, po wysłaniu przesyłki otrzymają Państwo maila z numerem listu przewozowego. Dzięki niemu po wejściu na stronę internetową firmy kurierskiej będziecie mogli zlokalizować swoją paczkę, wpisując otrzymany numer oraz skontaktować się z firmą kurierską w celu uzgodnienia dogodnego terminu doręczenia przesyłki.

Zastrzeżenie godziny

Zastrzeżenie godziny wiąże się z dodatkową opłatą w firmie kurierskiej. Ze względu na to, że w większości firm przewozowych oferujących usługę doręczenia na godzinę sprawdzalność tej usługi jest niższa niż 20% zlecanych przesyłek, nie oferujemy naszym Klientom takiej formy doręczenia.

Przesyłki ciężkie

Za przesyłkę ciężką uważany jest każdy produkt powyżej 30kg. W związku z tym przy odbiorze powinni Państwo postarać się o pomoc do jej wniesienia i ustawienia we wskazanym miejscu, gdyż zakres obowiązków kuriera ogranicza się w takim przypadku do rozładowania przywiezionej przesyłki. Kurierzy żadnej firmy kurierskiej w kraju nie mają obowiązku wnoszenia paczek powyżej 31,5kg. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość z nich pomaga nieodpłatnie wnosić towary.

Wysyłka zamówienia na kilka towarów

Przesyłki znajdujące się w Państwa zamówieniu są wysyłane oddzielnie, niekiedy nawet różnymi firmami kurierskimi. Nawet w przypadku wysyłki tą samą firmą kurierską może się zdarzyć, że ciężkich przesyłek nie dostarczy ten sam kurier. Jeżeli kurier doręczy Państwu tylko jedną przesyłkę, nie oznacza to, że za chwilę nie zjawi się spedytor z resztą zamówienia. Doradcy Handlowi ustawiają wysyłki w ten sposób, aby wszystkie zamówione przez Państwa towary dotarły jednego dnia.

Zmiana adresu dostawy

Towar zostanie wysłany do Państwa na adres podany w formularzu danych osobowych w polu ‚Adres dostawy’. Aby go zmienić, należy wprowadzić nowy adres, używając formularza dostępnego po kliknięciu na ikonę „Zmień adres” przy wyborze sposobu dostawy przesyłki. Po dokonaniu korekty należy kliknąć „Kontynuuj”. Adres, na który dostarczona zostanie przesyłka, podany będzie w przesłanym do Państwa w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Jeżeli nastąpi konieczność zmiany adresu dostawy już po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z naszym sklepem za pośrednictwem infolinii lub e-mailem (zawsze pamiętając o podaniu numeru zamówienia).

Postępowanie w przypadku nieobecności odbiorcy przesyłki

W przypadku Państwa nieobecności kurier pozostawi awizo z informacją, kiedy i gdzie możecie Państwo odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Termin odbioru wynosi trzy dni liczone od dnia pozostawienia awizo. W szczególnych przypadkach, za zgodą firmy kurierskiej możliwe jest jego przedłużenie, jednak warunki należy indywidualnie ustalić dzwoniąc na numer podany na awizo. Po tym terminie towar zostanie zwrócony do magazynu GATE s.c. lub naszego dostawcy. Ponowne jego dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru do 30 dni zostanie on przeznaczony do dalszej sprzedaży.

Zwroty towaru

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta


Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014
r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu
towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..


W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.


Zasady zwrotu towaru

Z towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Rezygnację należy zgłosić w siedzibie firmy poprzez przesłanie do nas pisma lub e-maila o odstąpieniu od umowy. Po przesłaniu pisma powinni Państwo jak najszybciej przesłać na swój koszt do magazynu naszej firmy towar będący przedmiotem umowy na adres:

GATE s.c.

Amelin 20, 97-500 Radomsko

Okres pomiędzy wysłaniem pisma, a dostarczeniem towaru nie może być dłuższy niż 14 dni. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia i posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać fakturę. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep e-gate.com.pl. jeżeli okaże się, iż zwracany towar nosi ślady użytkowania lub nie posiada oryginalnego opakowania, zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty nowego opakowania towaru. Jednoczenie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Osobą odpowiedzialną oraz płatnikiem za dostarczenie zwrotu w stanie nienaruszonym do GATE s.c. jest Klient. Jeżeli towar dojedzie uszkodzony lub rozpakowany, kwota zwrotu, po oględzinach towaru, zostanie pomniejszona wg w/w zasad.


 

§7 Uprawnienia

7.1 Kupującego

 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z wyjątkiem wskazanym w punkcie kolejnym.

2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

3. Towar sprowadzany na specjalne zamówienie klienta, nie podlega zwrotowi.

4. Klient posiada termin okresu : 14 dni do skorzystania ze zwrotu.

5. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar przed jego stałym zamontowaniem. W szczególności pod względem uszkodzeń, wad, ubytków. Zamontowanie towaru jest równoznaczne z akceptacją jego stanu, a ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane.7.2 Sprzedającego

1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zawieraniu umów na odległość, nadaje również Sprzedającemu prawo do odstąpienia od umowy. 

§8 Reklamacje
 

1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera, potwierdzonego przez niego i na podstawie uznania reklamacji przez przewoźnika.

2. Towary sprzedawane w https://www.e-gate.com.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.

3. Warunki gwarancji są ustalone przez producenta towaru.

4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z https://www.e-gate.com.pl/ za pośrednictwem e-maila z opisem i zdjęciami wady lub zgłoszenie uszkodzenia u producenta. W razie kontaktu z naszym sklepem kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.
 

§9 Polityka prywatności, oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Zakres przetwarzanych danych 
Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

Cel i czas przetwarzania danych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie
Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie
informacji marketingowych (w tym  newslettera).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z
obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia
przez Państwa zgody.

Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do
bycia zapomnianym).
Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania
od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie
elektronicznej.
Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres
administratora danych.

W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich
z zewnętrznego źródła – wyraźna informacja na ten temat.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich
należytego zabezpieczenia.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.

Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep:

1. Informacje ogólne.

1.1 Operatorem Serwisu jest podmiot, którego dane wskazane są na podstronie w stopce.

1.2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www.

2. Informacje w formularzach.

2.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

2.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

2.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

2.6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

3.1. Serwis korzysta z plików cookies.

3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google

3.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

3.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

5.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

6.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.  

 

§10 KLAUZULA INFORMACYJNA od dnia 25-05-2018 (obowiązek informacyjny) RODO  E-gate.com.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez sklep internetowy e-gate.com.pl prowadzony przez Alberta Detkę oraz Piotra Tymczyszyna pod nazwą GATE S.C. o numerze NIP: 7722331603 z siedzibą w Amelinie 20, 97-500 Radomsko

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;

zakładania i zarządzania Państwa kontem, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

obsługi reklamacji na e-gate.com.pl;

obsługi zgłoszeń, (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

obsługi logistycznej Państwa zamówienia, w szczególności wskazaniu Państwa danych firmom kurierskim, które dostarczą zamawiany towar; dane będą również przekazywane do porównywarek cen - CENEO.

wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych).

 

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.

 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

 

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

§11 Postanowienia końcowe
 

1. Internetowy sklep https://www.e-gate.com.pl/ zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronach internetowych Sklepu.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

Uwaga: złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu